Jdi na obsah Jdi na menu
 


18.4.2008 oslavil náš oddíl 40 let své činnosti. V klubovně se sešli bývalí členové, aby zavzpomínali nad kronikami, fotografiemi a symboly uchovávané v jejich páté klubovně.

Přestože se mnozí roztrousili po světě a nebo jen po republice, jistě si vzpoměli na svůj oddíl TOM Zálesák.

Již od časného rána se u klubovny připravovaly hry a soutěže pro děti, které přislíbili svou účast a od devíti se dveře klubovny určitě nezavřely.

Naši současní členové měli prvně možnost vyzkoušet pořádání takové akce a protože, přicházeli postupně jen malé skupinky, zvládali to na výbornou. Každý soutěžící dostal svůj průkaz, do něhož zapisoval své odpovědi v testových otázkách. Hodnotil se výkon hlubokého předklonu, vzdálenost na kterou se přenesla rozžatá zápalka, na čas se pálkou namotával míček na čtyřmetrové šňůře, na stožár. A překvapivě zvládali i prvňáčci, orientaci bez kompasu, když se jim ukázal sever. Na ploše jednoho aru louky, to ale šlo! Každé dvě hodiny se vyhlašovali vítězové a poslední nebyl nikdo.

V klubovně nebylo k hnutí kolem nástěnek a stolů s vystavených kronik. Obě dvě police ohmataných a vlepenými fotografiemi nafouklých obchodních knih, byly vyloženy. Každý si našel podle ročníků tu svoji, ve které hledal zmínku o sobě a připomínal si schůzky, výpravy a tábory.

Promítaly se diapozitivy, a osmičkové filmy, na něž už málokdo pamatoval. Promítání se často přerušovalo příchodem dalších členů a jejich vítání bylo tím halasnější, čím víc byl ten bývalý člen oddílu prospěšnější. Skoro každý přinesl nějakou památku na oddíl, kterou doma jistě pečlivě opatroval.

Je vidět, že v jejich srdcích oddíl stále žije.

Stihli jsme historii jen do roku 1972.

Na tak rozsáhlý archiv, nestačí týden.